cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Văn Thắng

Địa chỉ Ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Văn Thắng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Văn Dịnh

Địa chỉ Số 504/B2 ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Văn Dịnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Minh Phục

Địa chỉ Đường Thiên hộ Dương khóm 4, thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Minh Phục bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Võ Thị Điền

Địa chỉ Tổ 45 khóm 2, xã Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Võ Thị Điền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Thị Dồi

Địa chỉ Số 17/A Ấp 1, xã Thạnh Lợi, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Thị Dồi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH LỢI

Địa chỉ Ấp 1, xã Thạnh Lợi, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH LỢI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Thị Kim Hương

Địa chỉ ấp 5, xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Thị Kim Hương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Võ Hữu Tấn

Địa chỉ Số 08/D Khu phố 2, thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Võ Hữu Tấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Công Đoàn

Địa chỉ Số 2/D khu phố 1 khóm 4, thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Công Đoàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trương Thành Khang

Địa chỉ SỐ 10/D KHU PHỐ 2 KHÓM 4, thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trương Thành Khang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ