CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ VŨ GIANG – ĐD. Vũ Trường Giang

Địa chỉ -, xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ VŨ GIANG – ĐD. Vũ Trường Giang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THANH LIÊM

Địa chỉ Thôn Non, xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THANH LIÊM bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Thị Kim Dung

Địa chỉ -, thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Thị Kim Dung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THANH THỦY – ĐD. Trần Thị Kim Dung

Địa chỉ -, xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THANH THỦY – ĐD. Trần Thị Kim Dung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Văn Thạo

Địa chỉ -, xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Văn Thạo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THANH PHONG – ĐD. Phạm Thị Hà

Địa chỉ -, xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THANH PHONG – ĐD. Phạm Thị Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THANH TÂM – ĐD. Phạm Thị Loan

Địa chỉ -, xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THANH TÂM – ĐD. Phạm Thị Loan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ