TRẠM Y TẾ XÃ THANH LĨNH – BS. Võ Ngọc Thạch

Địa chỉ XÓM THÀNH, xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THANH LĨNH – BS. Võ Ngọc Thạch bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THANH CHI – BS. Trần Văn Hùng

Địa chỉ XÓM 5, xã Thanh Chi, Huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THANH CHI – BS. Trần Văn Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THANH VĂN – BS. Trần Thị Minh Sáu

Địa chỉ XÓM 3, xã Thanh Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THANH VĂN – BS. Trần Thị Minh Sáu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THANH HÀ – BS. Trần Ngọc Trí

Địa chỉ XÓM 5, xã Thanh Hà, Huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THANH HÀ – BS. Trần Ngọc Trí bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGỌC SƠN – BS. Trần Công Tài

Địa chỉ XÓM 4, xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGỌC SƠN – BS. Trần Công Tài bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP AN THỊNH – BS. Thái Khắc Ty

Địa chỉ XÓM LIÊN CHUNG, xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP AN THỊNH – BS. Thái Khắc Ty bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THANH TÙNG – BS. Pham Thị Thắm

Địa chỉ XÓM TÙNG TÂN, xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THANH TÙNG – BS. Pham Thị Thắm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ CÁT VĂN – BS. Nguyễn Viết Khoa

Địa chỉ XÓM 6A, xã Cát Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ CÁT VĂN – BS. Nguyễn Viết Khoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THANH LIÊN – BS. Nguyễn Xuân Quyết

Địa chỉ XÓM LIÊN ĐỨC, xã Thanh Liên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THANH LIÊN – BS. Nguyễn Xuân Quyết bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN TƯỜNG – BS. Phạm Khánh Nam

Địa chỉ XÓM 6, xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN TƯỜNG – BS. Phạm Khánh Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ