Trung tâm Y tế Than Uyên

Địa chỉ Khu 4, thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm Y tế Than Uyên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Tà Hừa – BS. Lò Văn Tuấn

Địa chỉ Cáp Na 1, xã Tà Hừa, Huyện Than Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Tà Hừa – BS. Lò Văn Tuấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Tà Mung – BS. Giàng A Nủ

Địa chỉ Bản Tà Mung Thái, xã Tà Mung, Huyện Than Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Tà Mung – BS. Giàng A Nủ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Pha Mu – BS. Hoàng Văn Nhận

Địa chỉ Bản Pu Cay, xã Pha Mu, Huyện Than Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Pha Mu – BS. Hoàng Văn Nhận bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Phúc Than – BS. Vũ Văn Ngọc

Địa chỉ Đội 9, xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Phúc Than – BS. Vũ Văn Ngọc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Ta Gia – BS. Hoàng Thị Hà

Địa chỉ Xá Cuông 1, xã Ta Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Ta Gia – BS. Hoàng Thị Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mường Cang – BS. Nguyễn Thị Yên

Địa chỉ Cang Cai, xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mường Cang – BS. Nguyễn Thị Yên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mường Kim – BS. Lò Thanh Nguyện

Địa chỉ Ngã 3, xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mường Kim – BS. Lò Thanh Nguyện bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mường Mít – BS. Lò Văn Sỹ

Địa chỉ bản Vè, xã Mường Mít, Huyện Than Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mường Mít – BS. Lò Văn Sỹ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mường Than – BS. Lò Văn Sơn

Địa chỉ Cẩm Chung 2, xã Mường Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mường Than – BS. Lò Văn Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ