Trạm y tế xã Trung Đồng – BS. Nguyễn Thị Liễu

Địa chỉ Bản Bút Dưới 1, xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Trung Đồng – BS. Nguyễn Thị Liễu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trung tâm y tế huyện Tân Uyên – BS. Nguyễn Thế Vinh

Địa chỉ Tổ dân phố 2, thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm y tế huyện Tân Uyên – BS. Nguyễn Thế Vinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Tà Mít – BS. Lý Công Bằng

Địa chỉ Bản Chom Dưới, xã Tà Mít, Huyện Tân Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Tà Mít – BS. Lý Công Bằng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Thân Thuộc – BS. Lù Thị Sợi

Địa chỉ Bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Thân Thuộc – BS. Lù Thị Sợi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Pắc Ta – BS. Tạ Ngọc Lan

Địa chỉ bản Pắc Ta, xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Pắc Ta – BS. Tạ Ngọc Lan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Mường Khoa – BS. Trần Thị Thu Hương

Địa chỉ bản Phiêng Hào, xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Mường Khoa – BS. Trần Thị Thu Hương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Nậm Sỏ – BS. Lường Văn Nguyên

Địa chỉ Bản Nậm Đanh, xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Nậm Sỏ – BS. Lường Văn Nguyên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Hố Mít – BS. Hà Văn Cảnh

Địa chỉ Bản Suối Lĩnh A, xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Hố Mít – BS. Hà Văn Cảnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế Thị trấn Tân Uyên – BS. Trần Thị Hoàn

Địa chỉ Khu Bệnh viện, thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế Thị trấn Tân Uyên – BS. Trần Thị Hoàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Nậm Cần – BS. Phạm Ngọc Hoàng

Địa chỉ Bản Nậm Cần, xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Nậm Cần – BS. Phạm Ngọc Hoàng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ