TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA HÀNH – BS. Võ Đình Thông

Địa chỉ XÓM 8, xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA HÀNH – BS. Võ Đình Thông bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LONG – BS. Võ Thị Nga

Địa chỉ XÓM TÂN THẮNG, xã Tân Long, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LONG – BS. Võ Thị Nga bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA ĐỒNG – BS. Trương Văn Tứ

Địa chỉ XÓM 6B, xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA ĐỒNG – BS. Trương Văn Tứ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN XUÂN – BS. Trương Thanh Giang

Địa chỉ XÓM HOÀNG TRANG, xã Tân Xuân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÂN XUÂN – BS. Trương Thanh Giang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN KỲ

Địa chỉ Khối 10 Thị Trấn, thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN KỲ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA HỢP – BS. Tô Thị Hồng

Địa chỉ XÓM 4, xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA HỢP – BS. Tô Thị Hồng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA PHÚC – BS. Phạm Văn Thành

Địa chỉ XÓM HÒA PHÚC, xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA PHÚC – BS. Phạm Văn Thành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HỢP – BS. Nguyễn Văn Phương

Địa chỉ XÓM YÊN HÒA, xã Tân Hợp, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HỢP – BS. Nguyễn Văn Phương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN AN PHÁT

Địa chỉ -, thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN AN PHÁT bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG SƠN – BS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Địa chỉ XÓM TRUNG MỸ, xã Hương Sơn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG SƠN – BS. Nguyễn Thị Thanh Huyền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ