cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Hoàng Hiệp

Địa chỉ Ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Hoàng Hiệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trương Thanh Liêm

Địa chỉ Ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trương Thanh Liêm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Trương Thị Liên

Địa chỉ Số 14 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Trương Thị Liên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Văn Truyền

Địa chỉ Quốc Lộ 30 Khóm 1, thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Văn Truyền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Trần Việt Bắc

Địa chỉ Ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Trần Việt Bắc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Trần Tuyết Mai

Địa chỉ Ấp Thi Sơn, xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Trần Tuyết Mai bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Văn Huấn

Địa chỉ Số 52 Nguyễn Huệ Ấp 1, thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Văn Huấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ