Trung tâm y tế huyện Tam Đường

Địa chỉ Bản Cò Lá, thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm y tế huyện Tam Đường bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Tả Lèng – BS. Ngô Thị Minh Nguyệt

Địa chỉ Bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, Huyện Tam Đường, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Tả Lèng – BS. Ngô Thị Minh Nguyệt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Sơn Bình – BS. Lù Thị Tình

Địa chỉ Bản 46, xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Sơn Bình – BS. Lù Thị Tình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Sùng Phài – BS. Đào Thị Thu Hà

Địa chỉ Bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, Huyện Tam Đường, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Sùng Phài – BS. Đào Thị Thu Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Nùng Nàng – BS. Lê Thị Phượng

Địa chỉ Bản Sáy San I, xã Nùng Nàng, Huyện Tam Đường, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Nùng Nàng – BS. Lê Thị Phượng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Giang Ma – BS. Nguyễn Văn Hùng

Địa chỉ Bản Giang Ma, xã Giang Ma, Huyện Tam Đường, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Giang Ma – BS. Nguyễn Văn Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Hồ Thầu – BS. Nguyễn Thanh Bình

Địa chỉ Bản Rừng Ổi, xã Hồ Thầu, Huyện Tam Đường, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Hồ Thầu – BS. Nguyễn Thanh Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Khun Há – BS. Nguyễn Thị Thu Phương

Địa chỉ Bản Nậm Đích, xã Khun Há, Huyện Tam Đường, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Khun Há – BS. Nguyễn Thị Thu Phương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Bản Giang – BS. Vũ Văn Tụ

Địa chỉ Bản Bản Giang, xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Bản Giang – BS. Vũ Văn Tụ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Bản Hon – BS. Cung Thị Ninh

Địa chỉ Bản Hon I, xã Bản Hon, Huyện Tam Đường, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Bản Hon – BS. Cung Thị Ninh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ