Trạm Y tế xã Tủa Sín Chải – BS. Lý A Cát

Địa chỉ bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Tủa Sín Chải – BS. Lý A Cát bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TẢ PHÌN – BS. Triệu Anh San

Địa chỉ BẢn Tầm Choong, xã Tả Phìn, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TẢ PHÌN – BS. Triệu Anh San bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Nậm Cha – BS. Tẩn A Xoang

Địa chỉ Bản Nậm Cha I, xã Nậm Cha, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Nậm Cha – BS. Tẩn A Xoang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NẬM HĂN – BS. Lò Văn Dung

Địa chỉ Bản Co Sản, xã Nậm Hăn, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NẬM HĂN – BS. Lò Văn Dung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Nậm Tăm – BS. Nguyễn Bá Lưu

Địa chỉ bản Phiêng Chá, xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Nậm Tăm – BS. Nguyễn Bá Lưu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Noong Hẻo – BS. Nguyễn Bá Nhân

Địa chỉ Bản Noong Hẻo III, xã Noong Hẻo, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Noong Hẻo – BS. Nguyễn Bá Nhân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Pa Khóa – BS. Nguyễn Hồng Anh

Địa chỉ -, xã Pa Khoá, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Pa Khóa – BS. Nguyễn Hồng Anh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Căn Co – BS. Điêu Văn Mạnh

Địa chỉ Bản Căn Co, xã Căn Co, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Căn Co – BS. Điêu Văn Mạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Hồng Thu – BS. Lò Văn Nghĩa

Địa chỉ Bản Nà kế I, xã Hồng Thu, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Hồng Thu – BS. Lò Văn Nghĩa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

trạm Y tế xã Làng Mô – BS. Nguyễn Tiến Thư

Địa chỉ Bản Nhiều Sáng II, xã Làng Mô, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về trạm Y tế xã Làng Mô – BS. Nguyễn Tiến Thư bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ