TRUNG TÂM Y TẾ QUẢNG ĐIỀN

Địa chỉ 166- Nguyến Vịnh, thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ QUẢNG ĐIỀN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế Quảng Phú – BS. Võ Truyền

Địa chỉ Hạ Lang, xã Quảng Phú, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế Quảng Phú – BS. Võ Truyền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế Quảng Phước – BS. Phan Dũng

Địa chỉ -, xã Quảng Phước, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế Quảng Phước – BS. Phan Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế Quảng Thành – BS. Nguyễn Thị Cúc

Địa chỉ -, xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế Quảng Thành – BS. Nguyễn Thị Cúc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế Thị trấn Sịa – BS. Hồ Quang Huy

Địa chỉ -, thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế Thị trấn Sịa – BS. Hồ Quang Huy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG CÔNG – BS. Lê Tiến

Địa chỉ -, xã Quảng Công, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG CÔNG – BS. Lê Tiến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG LỢI – BS. Hoàng Ngọc Hối

Địa chỉ -, xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG LỢI – BS. Hoàng Ngọc Hối bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG THỌ – BS. Lê Quỳnh

Địa chỉ -, xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG THỌ – BS. Lê Quỳnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG VINH – BS. Trần Công Hữu

Địa chỉ -, xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG VINH – BS. Trần Công Hữu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế Quảng Thái – BS. Hồ Viết Hy

Địa chỉ -, xã Quảng Thái, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế Quảng Thái – BS. Hồ Viết Hy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ