PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Trịnh Thị Minh Chung

Địa chỉ TIỂU KU PHÚ THỊNH, thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Trịnh Thị Minh Chung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Địa chỉ -, thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Ngô Thanh Hào

Địa chỉ Thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Ngô Thanh Hào bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Đỗ Sỹ Đạt

Địa chỉ Thôn Nhân Vực, xã Văn Nhân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Đỗ Sỹ Đạt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Đỗ Văn Siêng

Địa chỉ Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Đỗ Văn Siêng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Vũ Đức Tuấn

Địa chỉ Tiểu khu Thao Chính ( tại nhà ông Vũ Đức Tuấn), thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Vũ Đức Tuấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Vũ Thị Hái

Địa chỉ tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Vũ Thị Hái bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ