PHÒNG KHÁM NHI – BS. Nguyễn Thị Hồng Hà

Địa chỉ Thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NHI – BS. Nguyễn Thị Hồng Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

NHA KHOA MINH KHÔI – BS. Nguyễn Trung Thành

Địa chỉ 02 Kinh Dương Vương, thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về NHA KHOA MINH KHÔI – BS. Nguyễn Trung Thành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

NHA KHOA PHÚC THỊNH – BS. Nguyễn Ngọc Đường

Địa chỉ Thôn 1, xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về NHA KHOA PHÚC THỊNH – BS. Nguyễn Ngọc Đường bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Trần Văn Bình

Địa chỉ Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Trần Văn Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ