TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN – BS. Phạm Văn Liêm

Địa chỉ Khóm II, thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN – BS. Phạm Văn Liêm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Lệ Hà

Địa chỉ ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Lệ Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trương Hùng Dũng

Địa chỉ Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trương Hùng Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Thanh Tuan

Địa chỉ ấp Cái Bát, xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Thanh Tuan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Minh Thiệp

Địa chỉ Đường Trần Văn Thời Khóm 7, thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Minh Thiệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Quang Vinh

Địa chỉ Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Quang Vinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Thanh Bình

Địa chỉ Khóm 3, thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Thanh Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Thạch Quốc Chinh

Địa chỉ Khóm 3, thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Thạch Quốc Chinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Tiêu Nguyệt Tiên

Địa chỉ ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Tiêu Nguyệt Tiên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Tô Hoàng Vĩnh

Địa chỉ ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Tô Hoàng Vĩnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ