TRẠM Y TẾ XÃ VINH HƯNG – BS. Trần Đình Ánh

Địa chỉ -, xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ VINH HƯNG – BS. Trần Đình Ánh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC VĨNH – BS. Nguyễn Đình Hùng

Địa chỉ -, xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LỘC VĨNH – BS. Nguyễn Đình Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Lê Trọng Quốc

Địa chỉ Lộc An, xã Lộc An, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Lê Trọng Quốc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHÂN MÂY

Địa chỉ Thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHÂN MÂY bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ