Phòng Xét nghiệm – BS. Đỗ Văn Truyền

Địa chỉ 22 Trần Phú, thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Xét nghiệm – BS. Đỗ Văn Truyền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Xét nghiệm – BS. Hồ Văn Năm

Địa chỉ an thọ, thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Xét nghiệm – BS. Hồ Văn Năm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Phạm Văn Sa

Địa chỉ 177 Đường 3 tháng 2, thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Phạm Văn Sa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám RĂNG HÀM MẶT – BS. Phan Sỹ Hòa

Địa chỉ -, thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám RĂNG HÀM MẶT – BS. Phan Sỹ Hòa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Tấn Thái

Địa chỉ An Quang Tây, xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát, Bình Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Tấn Thái bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Tấn Vũ

Địa chỉ Thắng Kiên, xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát, Bình Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Tấn Vũ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đỗ Hữu Đức

Địa chỉ Gia Thạnh, xã Cát Minh, Huyện Phù Cát, Bình Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đỗ Hữu Đức bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hồ Đình Dũng

Địa chỉ 22 trần phú, thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hồ Đình Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – BS. Nguyễn Bá Thành

Địa chỉ An Kim, thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – BS. Nguyễn Bá Thành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ