Avatar PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & SIÊU ÂM - BS. Lê Phước Bình Tùng

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & SIÊU ÂM – BS. Lê Phước Bình Tùng

Địa chỉ Thôn Tân Lập, thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & SIÊU ÂM – BS. Lê Phước Bình Tùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Nguyễn Văn Phú

Địa chỉ Thôn trạch thượng I, thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Nguyễn Văn Phú bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Nguyễn Thị Thanh Lệ

Địa chỉ Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Nguyễn Thị Thanh Lệ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - BS. Trần Thiện Phước

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Trần Thiện Phước

Địa chỉ Vĩnh An, xã Phong Bình, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Trần Thiện Phước bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Bửu Sanh

Địa chỉ Thôn Phước Phú, xã Phong Hòa, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Bửu Sanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Cao Thuyết

Địa chỉ Thôn Cổ Bi, xã Phong Sơn, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Cao Thuyết bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Hà Văn Tuần

Địa chỉ Thôn Bồ Điền, xã Phong An, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Hà Văn Tuần bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Hoàng Đức Tịnh

Địa chỉ Thôn Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Hoàng Đức Tịnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN PHƯỚC SANG – LY. Võ Văn Sang

Địa chỉ Chợ An Lỗ, xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN PHƯỚC SANG – LY. Võ Văn Sang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ