TRẠM Y TẾ XÃ CAO TÂN

Địa chỉ Cao Tân, xã cao tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ CAO TÂN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PÁC NẶM

Địa chỉ -, xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PÁC NẶM bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ BẰNG THÀNH

Địa chỉ Bản Khúa, xã Bằng Thành, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ BẰNG THÀNH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ AN THẮNG

Địa chỉ Nà Mòn, xã An Thắng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ AN THẮNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN LA

Địa chỉ Cọn Luông, xã Xuân La, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN LA bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGHIÊN LOAN

Địa chỉ Thôn Pác Liển, xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGHIÊN LOAN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ CÔNG BẰNG

Địa chỉ Nà Giàng, xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ CÔNG BẰNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ GIÁO HIỆU

Địa chỉ Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ GIÁO HIỆU bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NHẠN MÔN

Địa chỉ Vy Lạp, xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NHẠN MÔN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ BỘC BỐ

Địa chỉ Nà Phẩn, xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ BỘC BỐ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ