Phòng khám Sản phụ khoa & KHHGĐ – BS. Tào Thị Tĩnh

Địa chỉ Thôn Thái Hòa, Xã Minh Thọ, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & KHHGĐ – BS. Tào Thị Tĩnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa & KHHGĐ – BS. Phạm Thị Lực

Địa chỉ -, Xã Trung Chính, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & KHHGĐ – BS. Phạm Thị Lực bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ