TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG HẢI

Địa chỉ Phương Cựu 2, xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG HẢI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HẢI

Địa chỉ Thôn Gò Đền, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HẢI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THANH HẢI

Địa chỉ Thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THANH HẢI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TRI HẢI

Địa chỉ Thôn Tân An, xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TRI HẢI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH HẢI

Địa chỉ Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH HẢI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HẢI

Địa chỉ An Xuân 1, xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HẢI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN KHÁNH HẢI

Địa chỉ KP Khánh Sơn 2, thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN KHÁNH HẢI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HỘ HẢI

Địa chỉ Thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HỘ HẢI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NHƠN HẢI

Địa chỉ Thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NHƠN HẢI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Lê Thụy Kim Thoa

Địa chỉ Khánh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Lê Thụy Kim Thoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ