TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA TÂN – BS. Vũ Thị Lương

Địa chỉ XÓM QUÁN MÍT, xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA TÂN – BS. Vũ Thị Lương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA KHÁNH – BS. Vi Thị Thanh

Địa chỉ XÓM HỒNG KHÁNH, xã Nghĩa Khánh, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA KHÁNH – BS. Vi Thị Thanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ NGHĨA ĐÀN – BS. Vi Văn Quế

Địa chỉ Khối Tân Đức, thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ NGHĨA ĐÀN – BS. Vi Văn Quế bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN NGHĨA ĐÀN – BS. Trương Nam Dần

Địa chỉ KHỐI TÂN MINH, thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN NGHĨA ĐÀN – BS. Trương Nam Dần bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA LỘC – BS. Trần Nguyên Lam

Địa chỉ XÓM ĐẬP ĐANH, xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA LỘC – BS. Trần Nguyên Lam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA LÂM – BS. Phan Đình Thông

Địa chỉ XÓM 6, xã Nghĩa Lâm, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA LÂM – BS. Phan Đình Thông bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA HIẾU – BS. Phạm Thị Liên

Địa chỉ XÓM LÊ LAI, xã Nghĩa Liên, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA HIẾU – BS. Phạm Thị Liên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA MAI – BS. Nguyễn Văn Quyền

Địa chỉ XÓM 3A, xã Nghĩa Mai, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA MAI – BS. Nguyễn Văn Quyền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA LONG – BS. Nguyễn Thị Vinh

Địa chỉ XÓM NAM LONG, xã Nghĩa Long, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA LONG – BS. Nguyễn Thị Vinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ