Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ – YS. Bs

Địa chỉ -, xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ – YS. Bs bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Si Pa Phìn – Ys. Đặng Giang Nam

Địa chỉ -, xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Si Pa Phìn – Ys. Đặng Giang Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Vàng Đán – YS. Ys

Địa chỉ -, xã Vàng Đán, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Vàng Đán – YS. Ys bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Nà Khoa – YS. Ys

Địa chỉ -, xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Nà Khoa – YS. Ys bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Nậm Chua – YS. Ys

Địa chỉ -, xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Nậm Chua – YS. Ys bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Nậm Khăn – YS. Ys

Địa chỉ -, xã Nậm Khăn, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Nậm Khăn – YS. Ys bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Pa Tần – YS. Ys

Địa chỉ -, xã Pa Tần, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Pa Tần – YS. Ys bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Chà Tở – YS. Ys

Địa chỉ -, xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Chà Tở – YS. Ys bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Nà Bủng – YS. Ys

Địa chỉ -, xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Nà Bủng – YS. Ys bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Na Cô Sa – YS. Ys

Địa chỉ -, xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Na Cô Sa – YS. Ys bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ