TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮC PRE – BS. Zơ Râm Chịu

Địa chỉ Thôn 57, xã Đắc Pre, Huyện Nam Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮC PRE – BS. Zơ Râm Chịu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮC TÔI – BS. Tơ Ngôl Thị Bích

Địa chỉ Thôn Đắc Tà Vâng, xã Đắc Tôi, Huyện Nam Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮC TÔI – BS. Tơ Ngôl Thị Bích bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ CÀ DY – BS. Pơ Loong Thị Thơm

Địa chỉ Thôn Pà Dồn, xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ CÀ DY – BS. Pơ Loong Thị Thơm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÀ BHING – BS. Lương Thị Ngọc Mai

Địa chỉ Thôn Bà Xua, xã Tà Bhinh, Huyện Nam Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÀ BHING – BS. Lương Thị Ngọc Mai bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LA ÊÊ – BS. Hiên Duôn

Địa chỉ Thôn Pa Oi, xã Laêê, Huyện Nam Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LA ÊÊ – BS. Hiên Duôn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ CHƠ CHUN – BS. Hiên Liễu

Địa chỉ thôn Blăng, xã Chơ Chun, Huyện Nam Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ CHƠ CHUN – BS. Hiên Liễu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮC PRING – BS. Hiền Thị Líu

Địa chỉ Thôn 49, xã Đắc Pring, Huyện Nam Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮC PRING – BS. Hiền Thị Líu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ NAM GIANG – BS. Chrưm Thanh Vòm

Địa chỉ Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ NAM GIANG – BS. Chrưm Thanh Vòm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ZUÔIH – BS. Alăng Ghềnh

Địa chỉ Thôn Công Dồn, xã Zuôich, Huyện Nam Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ZUÔIH – BS. Alăng Ghềnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LA DÊÊ – BS. Blúp Với

Địa chỉ Thôn Đắc ốc, xã Laêê, Huyện Nam Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LA DÊÊ – BS. Blúp Với bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ