TRUNG TÂM Y TẾ HƯƠNG THUỶ

Địa chỉ KV2 thị trấn khe tre, thị trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HƯƠNG THUỶ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG GIANG – BS. Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ -, xã Hương Giang, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG GIANG – BS. Nguyễn Anh Tuấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG HÒA – BS. Nguyễn Thị Nga

Địa chỉ Thôn 9, xã Hương Hoà, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG HÒA – BS. Nguyễn Thị Nga bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG HỮU – BS. Nguyễn Phúc Duy

Địa chỉ Xã Hương Hữu, xã Hương Hữu, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG HỮU – BS. Nguyễn Phúc Duy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HƯỢNG LỘC – BS. Nguyễn Thị Ánh Nhỡn

Địa chỉ Thôn 2, xã Hương Lộc, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HƯỢNG LỘC – BS. Nguyễn Thị Ánh Nhỡn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG PHÚ – BS. Nguyễn Minh Việt

Địa chỉ Thôn Hà An, xã Hương Phú, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG PHÚ – BS. Nguyễn Minh Việt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG SƠN – BS. Nguyễn Ngọc Arưn

Địa chỉ Thôn 4, xã Hương Sơn, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG SƠN – BS. Nguyễn Ngọc Arưn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG LỘ – BS. Hoài Thị Di

Địa chỉ Thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG LỘ – BS. Hoài Thị Di bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG LONG – BS. Lê Tấn Dũng

Địa chỉ Thôn 7, xã Thượng Long, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG LONG – BS. Lê Tấn Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG NHẬT – BS. Đinh Văn Phong

Địa chỉ Xã Thượng Nhật, xã Thượng Nhật, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG NHẬT – BS. Đinh Văn Phong bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ