Trạm Y tế xã Vàng San – BS. Đỗ Văn Phúc

Địa chỉ -, xã Vàng San, Huyện Mường Tè, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Vàng San – BS. Đỗ Văn Phúc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG TÈ

Địa chỉ Khu 9, thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG TÈ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Pa ủ – BS. Lý Hà Giá

Địa chỉ -, xã Pa ủ, Huyện Mường Tè, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Pa ủ – BS. Lý Hà Giá bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Pa Vệ Sử – BS. Vũ Thị Hòa

Địa chỉ -, xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Pa Vệ Sử – BS. Vũ Thị Hòa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Tá Bạ – BS. Vàng Văn Lan

Địa chỉ -, xã Tá Bạ, Huyện Mường Tè, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Tá Bạ – BS. Vàng Văn Lan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Tà Tổng – BS. Lù A Dơ

Địa chỉ -, xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Tà Tổng – BS. Lù A Dơ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mường Tè – BS. Lý Văn Lợi

Địa chỉ -, xã Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mường Tè – BS. Lý Văn Lợi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Nậm Khao – BS. Hà Thị Thanh

Địa chỉ -, xã Nậm Khao, Huyện Mường Tè, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Nậm Khao – BS. Hà Thị Thanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Can Hồ – BS. Vũ Thị Tâm

Địa chỉ -, xã Kan Hồ, Huyện Mường Tè, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Can Hồ – BS. Vũ Thị Tâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Ka Lăng – BS. Chu Lù Hà

Địa chỉ -, xã Ka Lăng, Huyện Mường Tè, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Ka Lăng – BS. Chu Lù Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ