Trạm Y tế xã Sín Thầu – YS. Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ -, xã Sín Thầu, Huyện Mường Nhé, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Sín Thầu – YS. Nguyễn Văn Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG NHÉ – YS. Nguyễn Đức Thịnh

Địa chỉ Tổ dân cư số 1, xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG NHÉ – YS. Nguyễn Đức Thịnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Pá Mỳ – YS. Lý A Pó

Địa chỉ -, xã Pá Mỳ, Huyện Mường Nhé, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Pá Mỳ – YS. Lý A Pó bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Quảng Lâm – YS. Quàng Văn Thưởng

Địa chỉ -, xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Quảng Lâm – YS. Quàng Văn Thưởng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mường Nhé – YS. Vàng Thị Tâm

Địa chỉ -, xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mường Nhé – YS. Vàng Thị Tâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Lò Văn Dũng

Địa chỉ TỔ 1, xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Lò Văn Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ