Trạm Y tế xã Sá Tổng – YS. Lò Văn Dương

Địa chỉ -, xã Xá Tổng, Huyện Mường Chà, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Sá Tổng – YS. Lò Văn Dương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Na Sang – YS. Vừ Thị Châu Lai

Địa chỉ -, xã Na Sang, Huyện Mường Chà, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Na Sang – YS. Vừ Thị Châu Lai bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Pa Ham – YS. Hờ Khoa Cho

Địa chỉ -, xã Pa Ham, Huyện Mường Chà, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Pa Ham – YS. Hờ Khoa Cho bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Pá Mỳ – YS. Lâm Thị Nhung

Địa chỉ -, xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Pá Mỳ – YS. Lâm Thị Nhung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Sa Lông – YS. Tòng Thị Ngân

Địa chỉ -, xã Sa Lông, Huyện Mường Chà, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Sa Lông – YS. Tòng Thị Ngân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Hừa Ngài – YS. Đào Thị Ngoan

Địa chỉ -, xã Hừa Ngài, Huyện Mường Chà, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Hừa Ngài – YS. Đào Thị Ngoan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Huổi Mí – YS. Mùa A Hồ

Địa chỉ -, xã Huổi Mí, Huyện Mường Chà, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Huổi Mí – YS. Mùa A Hồ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Ma Thì Hồ – YS. Trần Thanh Mạnh

Địa chỉ -, xã Ma Thì Hồ, Huyện Mường Chà, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Ma Thì Hồ – YS. Trần Thanh Mạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mường Mươn – YS. Trần Thị Bình

Địa chỉ -, xã Mường Mươn, Huyện Mường Chà, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mường Mươn – YS. Trần Thị Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mường Tùng – YS. Lù Thị Vọn

Địa chỉ -, xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mường Tùng – YS. Lù Thị Vọn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ