TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG HÓA – BS. Đinh Minh Thanh

Địa chỉ Thôn 2 Liêm Hoá, xã Trung Hóa, Huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG HÓA – BS. Đinh Minh Thanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HOÁ – BS. Đinh Thị Diệu

Địa chỉ Thôn Cây Da, xã Xuân Hóa, Huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HOÁ – BS. Đinh Thị Diệu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HÓA – BS. Trần Hữu Phú

Địa chỉ Thôn 1 Yên Thọ, xã Tân Hóa, Huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HÓA – BS. Trần Hữu Phú bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HỒNG HOÁ – BS. Đinh Thanh Hải

Địa chỉ Thôn Văn Hoá 2, xã Hồng Hóa, Huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HỒNG HOÁ – BS. Đinh Thanh Hải bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ MINH HOÁ – BS. Đinh Thanh Hương

Địa chỉ Thôn 1 Kim Bảng, xã Minh Hóa, Huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ MINH HOÁ – BS. Đinh Thanh Hương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HÓA HỢP – BS. Hà Thị Hoa

Địa chỉ Thôn Tân Hoà, xã Hóa Hợp, Huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HÓA HỢP – BS. Hà Thị Hoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HOÁ PHÚC – BS. Đinh Hữu Hoà

Địa chỉ Thôn Sy, xã Hóa Phúc, Huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HOÁ PHÚC – BS. Đinh Hữu Hoà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HÓA SƠN – BS. Đinh Hồng Tiến

Địa chỉ Thôn Đặng Hoá, xã Hóa Sơn, Huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HÓA SƠN – BS. Đinh Hồng Tiến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HÓA THANH – BS. Đinh Thanh Tuấn

Địa chỉ Thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, Huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HÓA THANH – BS. Đinh Thanh Tuấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HÓA TIẾN – BS. Cao Tiến Dũng

Địa chỉ Thôn Ông Chinh, xã Hóa Tiến, Huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HÓA TIẾN – BS. Cao Tiến Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ