TRẠM Y TẾ XÃ NHÂN HƯNG – ĐD. Trương Văn Nghĩa

Địa chỉ -, xã Nhân Hưng, Huyện Lý Nhân, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NHÂN HƯNG – ĐD. Trương Văn Nghĩa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Vũ Đình Lệ

Địa chỉ -, xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Vũ Đình Lệ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Vũ Đình Tám

Địa chỉ -, xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Vũ Đình Tám bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LÝ NHÂN

Địa chỉ SỐ 371 ĐƯỜNG TẦN NHÂN TÔNG, thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LÝ NHÂN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Trần Văn Oánh

Địa chỉ -, thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Trần Văn Oánh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Trần Văn Quý

Địa chỉ -, xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Trần Văn Quý bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Trần Văn Sỹ

Địa chỉ -, xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Trần Văn Sỹ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ PHÚC – ĐD. Trần Văn Thường

Địa chỉ -, xã Phú Phúc, Huyện Lý Nhân, Hà Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ PHÚC – ĐD. Trần Văn Thường bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ