Trạm Y tế xã Tân Lãng

Địa chỉ -, xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Tân Lãng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Phú Lương

Địa chỉ -, xã Phú Lương, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Phú Lương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Trung Kênh

Địa chỉ -, xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Trung Kênh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mỹ Hương

Địa chỉ -, xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mỹ Hương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

phòng khám sản phụ khoa – BS. Phạm Thị Thể

Địa chỉ Thôn Giàng, thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về phòng khám sản phụ khoa – BS. Phạm Thị Thể bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám sản phụ khoa – BS. Phạm Thị Thu Nga

Địa chỉ -, xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám sản phụ khoa – BS. Phạm Thị Thu Nga bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Lai Hạ

Địa chỉ Lai Hạ, xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Lai Hạ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Minh Tân

Địa chỉ Đạm Trai, xã Minh Tân, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Minh Tân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám NỘI TỔNG HỢP VÀ NHI KHOA – BS. Phạm Văn Vũ

Địa chỉ Đạo Sử, thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám NỘI TỔNG HỢP VÀ NHI KHOA – BS. Phạm Văn Vũ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ