TRẠM Y TẾ XÃ TRƯỜNG THỦY – BS. Nguyễn Văn Thắng

Địa chỉ Thôn Long Thủy, xã Trường Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TRƯỜNG THỦY – BS. Nguyễn Văn Thắng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ VĂN THỦY – BS. Lê Văn Duẩn

Địa chỉ Thôn Ba Canh, xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ VĂN THỦY – BS. Lê Văn Duẩn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN THỦY – BS. Lê Hữu Tuân

Địa chỉ Thôn Tiền Thiệp, xã Xuân Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN THỦY – BS. Lê Hữu Tuân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ SEN THỦY – BS. Đinh Đức Thủy

Địa chỉ Xóm Dum, xã Sen Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ SEN THỦY – BS. Đinh Đức Thủy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THANH THỦY – BS. Hồ Thị Nguyệt

Địa chỉ Thôn 3 Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THANH THỦY – BS. Hồ Thị Nguyệt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGÂN THỦY – BS. Hồ Thị Danh

Địa chỉ Bản Km14, xã Ngân Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGÂN THỦY – BS. Hồ Thị Danh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGƯ THỦY BẮC – BS. Phạm Hữu Lâm

Địa chỉ Thôn Tân Thuận, Xã Ngư Thủy Bắc, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGƯ THỦY BẮC – BS. Phạm Hữu Lâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGƯ THỦY NAM – BS. Lê Văn Toát

Địa chỉ Thôn Liêm Bắc, xã Ngư Thuỷ Nam, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGƯ THỦY NAM – BS. Lê Văn Toát bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGƯ THỦY TRUNG – BS. Lê Viết Phục

Địa chỉ Thôn Thượng Hải, xã Ngư Thuỷ Trung, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGƯ THỦY TRUNG – BS. Lê Viết Phục bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ