cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Thị Năm

Địa chỉ số 324 ấp hưng nhơn, xã Long Hưng B, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Thị Năm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LONG HƯNG B

Địa chỉ Ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LONG HƯNG B bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Thị Cẩm Vân

Địa chỉ Số 678 ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Thị Cẩm Vân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Thành Kiết

Địa chỉ Số 127 Ấp Khánh An, xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Thành Kiết bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM MẮT – BS. Văng Hồng Phuc

Địa chỉ Số 26/3B E5 ấp An Lợi B, xã Định Yên, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM MẮT – BS. Văng Hồng Phuc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Kim Loan

Địa chỉ Số 616 ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Kim Loan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH THẠNH

Địa chỉ Ấp Nhơn Quới, xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH THẠNH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Minh Châu

Địa chỉ SỐ 48, xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Minh Châu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN MỸ

Địa chỉ Ấp Tân Hòa Thượng, xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÂN MỸ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Văn Nhứt

Địa chỉ Số 320A ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Văn Nhứt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ