TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ – BS. Pham Thị Nga

Địa chỉ HÙNG VƯƠNG, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ – BS. Pham Thị Nga bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Phúc Thọ – BS. Nguyễn Thị Mai Anh

Địa chỉ -, xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Phúc Thọ – BS. Nguyễn Thị Mai Anh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Tân Thanh – BS. K’ Xuân

Địa chỉ thôn 4, Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Tân Thanh – BS. K’ Xuân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Tân Văn – BS. Nguyễn Văn Sỹ

Địa chỉ -, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Tân Văn – BS. Nguyễn Văn Sỹ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Phú Sơn – BS. Đàm Ngọc Hoàn

Địa chỉ -, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Phú Sơn – BS. Đàm Ngọc Hoàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Hoài Đức – BS. Dương Đình Hùng

Địa chỉ -, xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Hoài Đức – BS. Dương Đình Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Liên Hà – BS. K Sen

Địa chỉ -, xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Liên Hà – BS. K Sen bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Mê Linh – BS. Dơng Gur Ha Bích

Địa chỉ -, xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Mê Linh – BS. Dơng Gur Ha Bích bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Đạ Đờn – BS. Cill Yũ K’ Diên

Địa chỉ -, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Đạ Đờn – BS. Cill Yũ K’ Diên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Đan Phượng – BS. Mai Thị Dung

Địa chỉ -, xã Đan Phượng, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Đan Phượng – BS. Mai Thị Dung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ