Avatar BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LAK - BS. NGUYỄN NHƯ KHÁNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LAK – BS. NGUYỄN NHƯ KHÁNH

Địa chỉ 02 Phạm Ngọc Thạch, TT Liên Sơn, Huyện Lak, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LAK – BS. NGUYỄN NHƯ KHÁNH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Y BIN DAKCAT

Địa chỉ Buôn PhiDiJa B, Xã Krông Nô, Huyện Lak, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Y BIN DAKCAT bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. PHẠM NGỌC SOẠN

Địa chỉ TDP 1, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lak, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. PHẠM NGỌC SOẠN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. BÙI CÔNG NGUYÊN

Địa chỉ -, Xã Đắk Liêng, Huyện Lak, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. BÙI CÔNG NGUYÊN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Y BAY PHOK

Địa chỉ Buôn Dhăm 1, Đắk Nuê, -, Huyện Lak, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Y BAY PHOK bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. HOÀNG THỊ HIỂU

Địa chỉ TDP 1, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lak, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. HOÀNG THỊ HIỂU bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. PHẠM PHÚ ANH

Địa chỉ 07 Nơ Trang Lơng, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lak, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. PHẠM PHÚ ANH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Địa chỉ 314 Nguyễn Tất Thành, TT Liên Sơn, Huyện Lak, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN THỊ HƯỜNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. LÊ THIÊN THANH

Địa chỉ 23 Nguyễn Thị Minh Khai, TT Liên Sơn, Huyện Lak, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. LÊ THIÊN THANH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN HỮU THIỆN

Địa chỉ 30/3 Nơ Trang Lơng, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lak, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN HỮU THIỆN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ