PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Thị Minh Nguyệt

Địa chỉ -, xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Thị Minh Nguyệt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ PHONG HÒA

Địa chỉ Ấp Tân Phong, xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHONG HÒA bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Thị Hoàng Yến

Địa chỉ SỐ 1278/5 ẤP HÒA ĐỊNH, xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Thị Hoàng Yến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Trần Văn Minh

Địa chỉ Số 43B/3 ấp Định Thành, xã Định Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Trần Văn Minh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Trần Thị Thu Hà

Địa chỉ số 44a/3 ấp định thành, xã Định Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Trần Thị Thu Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Trần Tú Uyên

Địa chỉ Số 365/k1, thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Trần Tú Uyên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Văn Chính

Địa chỉ SỐ 288A/5 ẤP TÂN AN, xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Văn Chính bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỊNH HÒA

Địa chỉ Ấp Định Thành, xã Định Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐỊNH HÒA bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Minh Dũng Hưng

Địa chỉ Số 236 ấp Long Khánh, xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Minh Dũng Hưng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Thị Hòa Minh

Địa chỉ số 343/2 ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Thị Hòa Minh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ