BỆNH VIỆN ĐA KHOA KỲ SƠN

Địa chỉ Bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN ĐA KHOA KỲ SƠN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Bùi Đăng Phượng

Địa chỉ KHỐI 2, thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Bùi Đăng Phượng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ