PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. HOÀNG THỊ NGUYÊN

Địa chỉ Thôn Tam Lập, Ea Tam, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. HOÀNG THỊ NGUYÊN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Y THIM MLÔ

Địa chỉ 146 Trung Hòa, Dliêya, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Y THIM MLÔ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG NĂNG - BS. TRẦN NGỌC ANH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG NĂNG – BS. TRẦN NGỌC ANH

Địa chỉ Khối III, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG NĂNG – BS. TRẦN NGỌC ANH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. BẾ ÍCH TỰU

Địa chỉ 73 Tân Quang, Ea Toh, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. BẾ ÍCH TỰU bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN THÀNH VINH

Địa chỉ Khối 2, TT Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN THÀNH VINH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. NÔNG THẾ CƯỜNG

Địa chỉ TDP 3, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. NÔNG THẾ CƯỜNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN MINH CẢNH

Địa chỉ Khối 2, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN MINH CẢNH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT – LY. TẠ VĂN HÙNG

Địa chỉ TDP 3, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT – LY. TẠ VĂN HÙNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ