PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – BS. BÙI VĂN TÙNG

Địa chỉ Thôn Tân Lập 6, Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – BS. BÙI VĂN TÙNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BÌNH AN – BS. Y PĂM AYUN

Địa chỉ Thôn Tân Lập 6, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BÌNH AN – BS. Y PĂM AYUN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. TRẦN ĐỨC DŨNG

Địa chỉ Tân Lập 7, Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. TRẦN ĐỨC DŨNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP TÂM PHÚC – BS. NGUYỄN MINH NHỰT

Địa chỉ Thôn Tân Lập 6, Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP TÂM PHÚC – BS. NGUYỄN MINH NHỰT bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. LÊ XUÂN QUANG

Địa chỉ Thôn Tân Lập, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. LÊ XUÂN QUANG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ