PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT THIỆN AN – LY. PHAN THANH TRÌNH

Địa chỉ TDP 8, TT Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT THIỆN AN – LY. PHAN THANH TRÌNH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN VIẾT NHẬT

Địa chỉ Buôn Chàm A, Xã CƯ Drăm, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN VIẾT NHẬT bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & KHHGĐ – BS. PHẠM THỊ NHA

Địa chỉ TDP 5, TT Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & KHHGĐ – BS. PHẠM THỊ NHA bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN THỊ XUÂN THU

Địa chỉ Buôn Chàm A, Xã CƯ Drăm, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN THỊ XUÂN THU bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. TRẦN THANH HẢI

Địa chỉ Số 26, K7, TT Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. TRẦN THANH HẢI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN THỊ DUNG

Địa chỉ Khối 3, TT Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN THỊ DUNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN PHÚ ĐỨC

Địa chỉ TDP 2, TT Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN PHÚ ĐỨC bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG BÔNG – BS. TRẦN NGỌC MINH

Địa chỉ Tổ dân phố 7, TT Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG BÔNG – BS. TRẦN NGỌC MINH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. LÊ VĂN TRUNG

Địa chỉ Thôn Hòa Lễ, -, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. LÊ VĂN TRUNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ