PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Văn Hứng

Địa chỉ ẤP 1, xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Văn Hứng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THƯỜNG THỚI PHƯỚC 1

Địa chỉ Âp 2, xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THƯỜNG THỚI PHƯỚC 1 bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Văn Minh Điền

Địa chỉ 257 ấp Long Thạnh B, xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Văn Minh Điền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LONG KHÁNH A

Địa chỉ Ấp Long Khánh B, xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LONG KHÁNH A bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THƯỜNG THỚI HẬU B

Địa chỉ Ấp 2, xã Thường Thới Hậu B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THƯỜNG THỚI HẬU B bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trương Công Dũng

Địa chỉ Tổ 14 ấp phú lợi B, xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trương Công Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Phi Hùng

Địa chỉ Số 842 Tổ 34 ấp Long Hưng, xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Phi Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Phan Văn Ân

Địa chỉ ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Phan Văn Ân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM QUÂN DÂN Y THƯỜNG PHƯỚC – BS. Tống Văn Viếng

Địa chỉ Ấp 1, xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM QUÂN DÂN Y THƯỜNG PHƯỚC – BS. Tống Văn Viếng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Phạm Thị Kim Oanh

Địa chỉ Tổ 9 ấp Bình Hoà Thượng, xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Phạm Thị Kim Oanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ