PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Nguyễn Thị Nhung

Địa chỉ -, thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Nguyễn Thị Nhung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Bùi Quang Nông

Địa chỉ -, thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Bùi Quang Nông bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Đình Nam

Địa chỉ -, thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Đình Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Thuấn

Địa chỉ -, thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Thuấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM MẮT – BS. Nguyễn Thị La

Địa chỉ -, thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM MẮT – BS. Nguyễn Thị La bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Lê Ngân

Địa chỉ -, xã Hải Thọ, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Lê Ngân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Phan Khắc Thạnh

Địa chỉ -, thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Phan Khắc Thạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NHI KHOA PHƯƠNG LANG – BS. Hoàng Thị Hoa

Địa chỉ -, xã Hải Ba, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NHI KHOA PHƯƠNG LANG – BS. Hoàng Thị Hoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ