PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT – LY. NGUYỄN BÁ MINH

Địa chỉ Thôn Ea Đen, Xã Ea Nam, Huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT – LY. NGUYỄN BÁ MINH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN EA H’LEO – BS. NGUYỄN NGỌC ANH

Địa chỉ 82 Điện Biên Phủ, TT Ea Đrăng, Huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN EA H’LEO – BS. NGUYỄN NGỌC ANH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN VĂN CHÍNH

Địa chỉ Thôn 2, Xã Ea Nam, Huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. NGUYỄN VĂN CHÍNH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT – LY. VÕ VĂN KHOA

Địa chỉ 37 Nơ Trang Lơng, TT Ea Đrăng, Huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT – LY. VÕ VĂN KHOA bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. LÊ THỊ KIM LIÊN

Địa chỉ 84 Điện Biên Phủ, TT Ea Đrăng, Huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. LÊ THỊ KIM LIÊN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

DỊCH VỤ KÍNH THUỐC – YS. HOÀNG NGUYÊN NHÃ

Địa chỉ 547 Giải Phóng, TT Ea Đrăng, Huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về DỊCH VỤ KÍNH THUỐC – YS. HOÀNG NGUYÊN NHÃ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & KHHGĐ - BS. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & KHHGĐ – BS. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Địa chỉ 529 Giải Phóng, Thị trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & KHHGĐ – BS. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO – BS. LÊ VĂN SỬU

Địa chỉ 499 Giải Phóng, TT Ea Đrăng, Huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO – BS. LÊ VĂN SỬU bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & KHHGĐ - BS.CKI. VÕ THỊ KIM LOAN

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & KHHGĐ – BS.CKI. VÕ THỊ KIM LOAN

Địa chỉ 56 Nơ Trang Long, Khối 8, TT Ea Đrăng, Huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & KHHGĐ – BS.CKI. VÕ THỊ KIM LOAN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. VŨ HỮU ĐỢT

Địa chỉ TDP 7, TT Ea Đrăng, Huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. VŨ HỮU ĐỢT bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ