TRẠM Y TẾ XÃ NGŨ LẠC – BS. Kiên Thị Sô Đa

Địa chỉ Ấp Cây Da, xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGŨ LẠC – BS. Kiên Thị Sô Đa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LONG KHÁNH – BS. Lê Văn Ngô

Địa chỉ Khóm 3, Thị Trấn Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LONG KHÁNH – BS. Lê Văn Ngô bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LONG VĨNH – BS. Huỳnh Văn Sung

Địa chỉ Ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LONG VĨNH – BS. Huỳnh Văn Sung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔN CHÂU – BS. Lâm Văn Thanh

Địa chỉ Ấp La Bang Chợ, xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔN CHÂU – BS. Lâm Văn Thanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG HẢI – BS. Nguyễn Văn Bình

Địa chỉ Ấp Định An xã Đông Hải huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh, xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG HẢI – BS. Nguyễn Văn Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN LONG THÀNH – BS. Ngô Hồng Thu

Địa chỉ Khóm 3, thị trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN LONG THÀNH – BS. Ngô Hồng Thu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Hồng Triệu

Địa chỉ Ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Hồng Triệu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Mạnh Hùng

Địa chỉ Số 25 đường 30/4, Khóm I, thị trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Mạnh Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Huỳnh Minh Nhựt

Địa chỉ Ấp 10, xã Long Hữu, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Huỳnh Minh Nhựt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Văn Thành Thái

Địa chỉ Khóm 4, thị trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Văn Thành Thái bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ