TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỨC TRỌNG – BS. Nguyễn Đoan

Địa chỉ Số 44, Tổ 1, Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỨC TRỌNG – BS. Nguyễn Đoan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Tà Hine – BS. Đàm Hải Hùng

Địa chỉ Thôn Tà In, xã Tà Hine, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Tà Hine – BS. Đàm Hải Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Tà Năng – BS. Ha Phước

Địa chỉ Thôn Tà Nhiên, xã Tà Năng, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Tà Năng – BS. Ha Phước bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Liên Hiệp – BS. Võ Thị Ý Nhi

Địa chỉ Thôn An Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Liên Hiệp – BS. Võ Thị Ý Nhi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã N’ Thol Hạ – BS. Lơ Mu Ha Jrông

Địa chỉ Thôn Đoàn Kết, xã N’Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã N’ Thol Hạ – BS. Lơ Mu Ha Jrông bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Hiệp An – BS. Ngụy Ánh Tuyết

Địa chỉ Thôn Tân An, xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Hiệp An – BS. Ngụy Ánh Tuyết bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Hiệp Thạnh – BS. Nguyễn Thị Yến

Địa chỉ Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Hiệp Thạnh – BS. Nguyễn Thị Yến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng xét nghiệm y khoa – BS. Nguyễn Đình Quang

Địa chỉ 472 QL 20, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng xét nghiệm y khoa – BS. Nguyễn Đình Quang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng xét nghiệm y khoa – BS. Hồ Đắc Thịnh

Địa chỉ 09 Tô Hiến Thành Tổ 11, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng xét nghiệm y khoa – BS. Hồ Đắc Thịnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Bùi Thị Khánh Mây

Địa chỉ 02 Ngô Quyền, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Bùi Thị Khánh Mây bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ