PHÒNG XÉT NGHIỆM VI SINH – BS. Lê Công Dần

Địa chỉ -, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG XÉT NGHIỆM VI SINH – BS. Lê Công Dần bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trần Thị Nga

Địa chỉ -, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trần Thị Nga bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trần Tiến Phong

Địa chỉ Số 12C tổ 28, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trần Tiến Phong bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Đỗ Nguyên Nhung

Địa chỉ Số 16 Tổ 27, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Đỗ Nguyên Nhung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT LÊ THỊ ĐÔNG – BS. Lê Thị Đông

Địa chỉ Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT LÊ THỊ ĐÔNG – BS. Lê Thị Đông bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT BÌNH MINH (ĐÃ ĐÓNG CỬA) – BS. Đỗ Thanh Hà

Địa chỉ Khu Trung tâm (tại hộ gia đình ông Đỗ Văn Phi), xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT BÌNH MINH (ĐÃ ĐÓNG CỬA) – BS. Đỗ Thanh Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Vương Thị Hương Giang

Địa chỉ Số 22 Tổ 27, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Vương Thị Hương Giang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Phan Thúc Long

Địa chỉ 61 tổ 52, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Phan Thúc Long bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Trần Huy Hải

Địa chỉ Thôn Bầu, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Trần Huy Hải bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ