TRẠM Y TẾ XÃ DIỄN LIÊN – BS. Võ Thị Tám

Địa chỉ XÓM 4, xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ DIỄN LIÊN – BS. Võ Thị Tám bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ DIỄN NGỌC – BS. Trương Thị Phương

Địa chỉ XÓM TÂY LỘC, xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ DIỄN NGỌC – BS. Trương Thị Phương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ DIỄN CÁT – BS. Võ Công Thân

Địa chỉ XÓM 3, xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ DIỄN CÁT – BS. Võ Công Thân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT HOÀNG VŨ – BS. Trần Xuân Ngà

Địa chỉ KHỐI 5, thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT HOÀNG VŨ – BS. Trần Xuân Ngà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN YÊN LÝ

Địa chỉ -, xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN YÊN LÝ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ DIỄN BÍCH – BS. Trương Thị Mai Thảo

Địa chỉ XÓM QUYẾT THÀNH, xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ DIỄN BÍCH – BS. Trương Thị Mai Thảo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA DIỄN CHÂU

Địa chỉ Xóm 7, xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN ĐA KHOA DIỄN CHÂU bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ DIỄN HOÀNG – BS. Trần Lâm

Địa chỉ XÓM 10, xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ DIỄN HOÀNG – BS. Trần Lâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NHI KHOA – BS. Trần Ngọc Lưu

Địa chỉ Khối 2, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NHI KHOA – BS. Trần Ngọc Lưu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ DIỄN VẠN – BS. Trần Đình Thông

Địa chỉ XÓM TRUNG PHÚ, xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ DIỄN VẠN – BS. Trần Đình Thông bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ