PHÒNG XÉT NGHIỆM – BS. Nguyễn Hữu Thái

Địa chỉ Tầng 2 số 196 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG XÉT NGHIỆM – BS. Nguyễn Hữu Thái bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG XÉT NGHIỆM 216 ĐỨC QUANG – BS. Nguyễn Thị Thu

Địa chỉ Tầng 2 số 216 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG XÉT NGHIỆM 216 ĐỨC QUANG – BS. Nguyễn Thị Thu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Nguyễn Văn Toàn

Địa chỉ số nhà 69 phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Nguyễn Văn Toàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Bùi Cao Lợi

Địa chỉ -, xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Bùi Cao Lợi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP THỤY ỨNG – BS. Bùi Du Học

Địa chỉ Số 196 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP THỤY ỨNG – BS. Bùi Du Học bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Hoàng Thị Thái

Địa chỉ Khu công nghiệp Cầu Gáo, xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Hoàng Thị Thái bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Đỗ Thị Bình

Địa chỉ Cụm 13 ( tại nhà ông Nguyễn Cao Độ), xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Đỗ Thị Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ