phòng khám tai mũi họng – BS. Võ Xuân Lan

Địa chỉ Khóm 5, thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về phòng khám tai mũi họng – BS. Võ Xuân Lan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TRẦN PHÁN – BS. Đoàn Vĩnh Bình

Địa chỉ số 108 ấp chà là, xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TRẦN PHÁN – BS. Đoàn Vĩnh Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Trương Bích Phương

Địa chỉ Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Trương Bích Phương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP & NHI KHOA – BS. Nguyễn Thanh Phong

Địa chỉ Khóm 5, thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP & NHI KHOA – BS. Nguyễn Thanh Phong bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Ngô Quốc Hiệp

Địa chỉ 148 KHÓM 4, thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Ngô Quốc Hiệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trang Thành Lập

Địa chỉ SỐ 143 TRƯƠNG PHÙNG XUÂN KHÓM 5, thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trang Thành Lập bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trịnh Hoàng Thám

Địa chỉ Khóm 2, thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trịnh Hoàng Thám bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trịnh Thu Vân

Địa chỉ Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trịnh Thu Vân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trương Hoàng Hiệp

Địa chỉ Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trương Hoàng Hiệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ