TRUNG TÂM Y TẾ ĐẠ TẺH – BS. Châu Ngọc Lan Phương

Địa chỉ Tổ dân phố 3A, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ ĐẠ TẺH – BS. Châu Ngọc Lan Phương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

cơ sở dịch vụ làm răng giả – BS. Trần Nguyễn Gia Bảo

Địa chỉ 31 Quang Trung, tổ dân phố 2A, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ làm răng giả – BS. Trần Nguyễn Gia Bảo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Phạm Xuân Phụng

Địa chỉ 97 đường 30/4, tổ dân phố 1B, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Phạm Xuân Phụng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Duy Xuân

Địa chỉ 61, Nguyễn Đình Chiểu, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Duy Xuân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Vũ Thanh Hương

Địa chỉ Tổ dân phố 3A, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Vũ Thanh Hương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Đặng Đình Quảng

Địa chỉ Tổ dân phố 2D, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Đặng Đình Quảng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trương Công Hà

Địa chỉ đường 3 tháng 2 khu phố 5A, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trương Công Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ