TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ ĐỒN

Địa chỉ Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ ĐỒN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ BẰNG LÃNG

Địa chỉ Thôn Tủm Tó, xã Bằng Lãng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ BẰNG LÃNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế Thị trấn Bằng Lũng

Địa chỉ Tổ 2 a, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế Thị trấn Bằng Lũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Xuân lạc

Địa chỉ Thôn bản ó, xã Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Xuân lạc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Nghĩa Tá

Địa chỉ Thôn Nà Tông, xã Nghĩa Tá, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Nghĩa Tá bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Yên Mỹ

Địa chỉ Thôn Ủm đon, xã Yên Mỹ, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Yên Mỹ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NAM CƯỜNG

Địa chỉ Thôn Bản Mới, xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NAM CƯỜNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG VIÊN

Địa chỉ Thôn Nà Đao, xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG VIÊN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Yên Nhuận

Địa chỉ Thôn Bản Lanh, xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Yên Nhuận bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Đông Viên

Địa chỉ Thôn Làng Sen, xã Đông Viên, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Đông Viên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ