TRẠM Y TẾ XÃ NGUYỆT HÓA – BS. Thạch Thơm

Địa chỉ Ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGUYỆT HÓA – BS. Thạch Thơm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC HẢO – BS. Nguyễn Văn Hải

Địa chỉ Ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC HẢO – BS. Nguyễn Văn Hải bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ SONG LỘC – BS. Vũ Văn Kiên

Địa chỉ Ấp Phú Lân, xã Song Lộc, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ SONG LỘC – BS. Vũ Văn Kiên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THANH MỸ – BS. Kim Thị Trung

Địa chỉ Ấp An Chay, xã Thanh Mỹ, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THANH MỸ – BS. Kim Thị Trung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG MỸ – BS. Trần Văn Hy

Địa chỉ Ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG MỸ – BS. Trần Văn Hy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LONG HÒA – BS. Phạm Chí Dũng

Địa chỉ Ấp Rạch Gốc, xã Long Hòa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LONG HÒA – BS. Phạm Chí Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LƯƠNG HÒA – BS. Tô Văn Phán

Địa chỉ Ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LƯƠNG HÒA – BS. Tô Văn Phán bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LƯƠNG HÒA A – BS. Nguyễn Thị Hồng Anh

Địa chỉ Ấp Ô Bắp, xã Lương Hoà A, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LƯƠNG HÒA A – BS. Nguyễn Thị Hồng Anh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ CHÁNH – BS. Lâm Hữu Hoành

Địa chỉ Ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ MỸ CHÁNH – BS. Lâm Hữu Hoành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ĐA LỘC – BS. Sơn Vi La

Địa chỉ Ấp Hương Phụ A, xã Đa Lộc, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐA LỘC – BS. Sơn Vi La bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ